Visa bị đóng dấu ” BẤT HỢP PHÁP ” như thế nào thì được quay lại Hàn Quốc ?

Có nhiều anh chị em hỏi rằng. “Bất hợp pháp về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?”. Việc bất hợp pháp về nước bao lâu có thể quay trở lại còn phụ thuộc vào: – Thời gian bất hợp pháp – Hình thức xuất cảnh – Con dấu được đóng lên hộ chiếu khi xuất cảnh – Mỗi con dấu có một ý nghĩa riêng. Việt Nam Hạnh Phúc xin giới thiệu cho các bạn một số loại dấu khi bị từ chối visa và khả năng quay trở lại của từng loại nhé !

I. Các trường hợp còn được nhập cảnh:

1. Dấu 100 -(1)

Trong trường hợp người vị thành niên (dưới 18 tuổi) ra bất hợp pháp trong vòng 1 năm tự nguyện xuất cảnh (자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ phạt 80,000 won và đóng dấu 100-(1)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

2. Dấu 100 -(2)
Trong trường hợp người vị thành niên (dưới 18 tuổi) ra bất hợp pháp quá 1 năm tự nguyện xuất cảnh (자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ phạt 160,000 won và đóng dấu 100-(2)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

3. Dấu 13 -(3-2)
Người nước ngoài trong quá trình kiểm tra hải quan khi nhập cảnh; nếu phát hiện lỗi sai trong nội dung hồ sơ mời nhập cảnh. Trường hợp này sẽ không thể nhập cảnh và phải quay trở về nước. Trong trường hợp này cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu13-(3-2) vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là có thể đăng ký lại visa nhập cảnh sau khi chuẩn bị lại hồ sơ.

4. Dấu 67 -(1)
Trong trường hợp bất hợp pháp nhưng đăng ký xuất cảnh trong thời gian ân xá sẽ được đóng dấu 67-(1)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là “khuyến khích về nước”. Dấu này cũng có thể được đóng do bạn đã vi phạm một điều khoản nhẹ nào đó của luật xuất nhập cảnh. Dấu này có nghĩa là có thể đăng ký lại visa nhập cảnh vào hàn quốc.

II. Các trường hợp bị cấm nhập cảnh một thời gian

1. Dấu [48 -1]
Trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp và tự nguyện xuất cảnh(자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [48-1] vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

2. Dấu 68 -(1)
Trong trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp dưới 5 năm và bị bắt, bị cưỡng chế xuất cảnh (강제출국) hoặc bất hợp pháp trên 5 năm tự nguyện về nước, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu 68-(1)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là trong vòng 2 năm không thể đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

3. Dấu 46 -(1)
Trong trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp trên 5 năm và bị bắt, bị cưỡng chế xuất cảnh (강제출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu 46-(1)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là trong vòng 5 năm không thể đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

III. Các trường hợp vĩnh viễn không được nhập cảnh lại: 

Dấu 12-(3 -1): Sử dụng thông tin của người khác khi nhập cảnh vào Hàn Quốc từ nước ngoài và bị phát hiện khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu 12-(3-1)vào hộ chiếu. Dấu này có nghĩa là không thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.
Chú ý: Trong thời gian ân xá, nếu không tự nguyện về nước mà bị bắt về thì sẽ bị phạt nặng hơn một bậc. Ví dụ trong đợt ân xá 2018-2019 (đến tháng 3/2019), nếu bị bắt về bạn có thể bị cấm nhập cảnh đến 10 năm thay vì 5 năm như trước đây.

IV. Các con dấu khác

1. Dấu từ chối visa: Khi bị đóng dấu này thì phải 6 tháng sau bạn mới có thể xin visa lại

Lời khuyên: Đối tượng cư trú bất hợp pháp nhiều nhất hiện nay thường bắt đầu với visa E-9, G-1 hoặc D-4:

– Đối với visa E9: để cư trú lâu dài tại hàn nên cân nhắc đổi qua E-7-4 hoặc F-2-6
– Đối với visa D4: Tham khảo quy trình từ học tập đến định cư lâu dài ở Hàn Quốc
– Không nên xin visa G-1 với mục đích để lao động
Nếu đã cư trú bất hợp pháp nhưng có nguyện vọng nộp phạt để bắt đầu hợp pháp trở lại, bạn có thể tham khảo mức phạt dành cho bất hợp pháp.